Timur, ele geçirdiği bütün diyarların mimarlarını ve sanatçılarını himayesine almış ve sanat üretimine devam etmelerini ...

Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde bulunan, 1583 tarihli Zübdetü’t-tevârih adlı eserin 18b yaprağında yer almakta ...

Kökeni Yahudiliğe dayanan vaftiz, Hıristiyanlık cemaati için cennet krallığına giriş, yeniden doğuş için şart ve ...

X