Son Haberler

Timur, ele geçirdiği bütün diyarların mimarlarını ve sanatçılarını himayesine almış ve sanat üretimine devam etmelerini sağlamıştır. Sanatçıların Osmanlı’da çalışmaya başlamasıyla üslupları Anadolu topraklarına gelmiştir. ...

Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde bulunan, 1583 tarihli Zübdetü’t-tevârih adlı eserin 18b yaprağında yer almakta olan resimde, Kabil’in kendi ikizi Klima ile evlenmek istemesiyle ...

Kökeni Yahudiliğe dayanan vaftiz, Hıristiyanlık cemaati için cennet krallığına giriş, yeniden doğuş için şart ve Hıristiyan inancının on iki büyük bayramından biridir. ...

X